Viser arkivet for stikkord stjørdalselva

Tirsdagstreff våren 2016

Tirsdag 12. januar starter vi opp med fluebindertreff i Klubbhuset fra kl 1800 til 2100 og fortsetter med dette utover våren. Alle er velkommen med eller uten utstyr. Kaffe og nybakte boller.

TIRSDAGSTREFF høsten 2015.

Hver tirsdagskveld fra kl 1800 til kl 2100. Fluebinding, kaffe og Brith’s nybakte boller. Alle er velkommen til SJFF sitt klubbhus i Løkkevegen 1a, med eller uten utstyr.

Tirsdagstreff vinter/vår 2015

Tirsdag 6. januar kl 1800 – 2100 starter vi opp med treffkvelder med bl a fluebinding på Klubbhuset på Aasen & Five-tomta. Det ligger i Løkkevegen 1A.
Møt opp med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe og boller!

Åpent for alle. Gratis inngang.

SJFF tildeles Stjørdal kommunes miljøpris for 2013

Ny pris til SJFF! Denne gangen kommunenes miljøpris.

Høsten 2012 ble Stjørdal Jeger- og Fiskerforening tildelt Gullkroken i kategorien årets forening. I år har vi blitt tildelt nok en gjev pris. Torsdag 24. oktober kunngjorde en enstemmig komité kultur, næring og miljø i Stjørdal kommune at Stjørdal kommunes miljøpris for 2013 tildeles Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
Ifølge Stjørdalens Blad begrunnes tildelingen med at SJFF tideles prisen for deres aktive dugnadsbaserte arbeid og pådriverrolle for skjøtsel av fisk, vilt og leveområder.
- I tillegg til å tilrettelegge forholdene i Stjørdal kommune for jakt og fiskeinteresserte, er dette arbeidet et viktig bidrag til å engasjere befolkningen i bevaring av naturmangfoldet, sier juryen.
Foreningen arbeider bevisst for å trekke ungdom og kvinner med i arbeidet.
Miljøprisen får foreningen for sitt engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Foreningen har en aktiv ungdomsgruppe for rekruttering og en damegruppe som bidrar til godt felles skap.
- Stjørdal Jeger og Fisk har mange samarbeidspartnere og er aktive inn i jakt i Stjørdal. De samarbeider aktivt med fjellstyrene, mener juryen.
SJFF takker for prisen som gir inspirasjon til videre arbeid til viltet og fiskens beste. Vi håper også at årets miljøpris kan få flere til å engasjere seg i foreningsarbeid og ikke minst delta i nødvendig dugnadsarbeid gjennom hele året. Det er god plass til flere dugnadshender!
www.sjff.no

Tirsdagstreff SJFF

Tirsdag 29. oktober kl 1800 – 2100 starter vi opp med treffkvelder med bl a fluebinding på Klubbhuset på Aasen & Five-tomta. Det ligger i enden av Løkkevegen.
Møt opp med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe og boller!

Åpent for alle. Gratis inngang.

Jon Eivind
92603980

Ny sjøørret-dugnad

SJØØRRETDUGNAD SØNDAG 8. SEPTEMBER KLOKKEN 12.00.

Er du også interessert i å gjøre en innsats for sjøørreten? Da har du mulighet søndag 8. september. Denne gang i Holmsbekken på Øfsti.

Les mer HER.

SJFF vant gullkroken for årets klubb/forening

Gullkroken deles ut til personer/foreninger/klubber som har bidratt positivt, eller har klart å utmerke seg innen norsk sportsfiske. Vårt mål med prisen er å inspirere og motivere fiskeinteresserte samt gjøre stas på personer som har gjort en hederlig innsats.

Arrangementet skal være en årlig begivenhet der norsk sportsfiske hylles – på tvers av sjangre.
Stjørdal JFF, med Morten Welde fra foreningens fiskeutvalg i spissen, fikk prisen Årets forening for sitt store
engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalselva
På bilde ser du vår leder i fiskeutvalget, Morten Welde med gullkroken.
Les mer på sjff.no og gullkroken.no

Høstmøte i SJFF

Dato: 1 .november
Sted: Klubblokalet
Kl. 19.00
Tema:
Laksefiskesesongen 2012 v/Morten Welde
Fellefangst mm v/Magne Klokset
Info om prosjekt i Stjørdalselva v/Morten Welde.

Loddsalg v/ungdomsutvalget.
Kaffe og vaffelservering.

Vel møtt.
SJFF

God laksestart og mer fang og slipp

God start på årets sesong i Stjørdalselva! I løpet av juni måned har det blitt tatt 800 laks i elva. Noen av laksene har fått svømme videre.

Ler hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sine hjemmesider.

Andre luseår på rappen

Takket være god lokal forvaltning, bærekraftig høsting gjennom strenge kvoter og sunne holdninger og ikke minst vårt eget lakseklekkeri opplever vi for tiden en god lakseoppgang i Stjørdalselva. Til alle døgnets tider kan vi observere biler med fiskestenger på panseret. Laksefiskerne bidrar til liv i dalen!

Men dessverre virker det som om det er kun laksefiskerne og elveeierne som tar ansvaret for laksen. År for år blir det mer lakselus. Den voksne laksen på veg til elvene overlever i all hovedsak lusepåslagene, men for den utvandrende smolten kan de ekstreme lusemengdene være dødelige.

Mattilsynets rapport fra våravlusinga i oppdrettsanleggene konkluderer med at formålet ikke er oppnådd, fordi lusemengden i viktige villaksområder ikke er tilstrekkelig redusert under villaksens utvandring. Dette er andre år på rad at våravlusinga mislykkes og den ville smolten rammes hardt på vei ut i havet.

De første resultatene fra årets overvåking tyder på mye lakselus langs deler av Vest- og Midt-Norge. Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset høyt. I Hardanger var det mye lakselus også under hovedutvandringa for laksesmolten.

- For andre år på rad viser lakselusundersøkelsene alarmerende mengder lakselus. Rapporten viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll: Antallet verter er for høyt, resistensproblemene (motstandsdyktighet mot lusemidlene) mestres ikke, og de koordinerte avlusingene gir ikke de nødvendige resultatene for villfisken. Produksjonen i mange områder er kort og godt for høy, kommenterer NJFF og Norske lakseelver i ei felles pressemelding om den nye rapporten.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/62053029.PDF

Er dette noe lokalpolitikere fra Stjørdal er opptatt av??

Kjøp firmakort i Stjørdalselva

Er du og dine ansatte fiskeinteresserte? Kjøp firmakort i Stjørdalselva så kan dere dele på kortene.

Firmakort er upersonlige. Det innebærer at flere kan dele på samme kort, dvs. ikke samtidig, men en bedrift kan disponere ett eller flere kort som de ansatte kan bruke. Prisen på firmakort er kr 7500,- for første kort og kr 4500,- for påfølgende kort. Kortene er gyldige hele sesongen på alle SJFF sine vald. SJFF tilbyr fiske på over 30 kilometer av Stjørdalselva og Forra fordelt på om lag 45 vald.

For kjøp av firmakort eller spørsmål, ta kontakt med leder i Fiskeutvalget, Morten Welde, e-post: mortwe@gmail.com eller telefon 97730031.

Snart raser det mer i Forra!

http://www.fluefiske.net/nyheter/rasene-herjer-i-forra/

TIRSDAGSTREFF HØSTEN/VINTEREN 2011/12

Etter 3 måneders fiske har det helt sikkert blitt ledige plasser i flueboksene. Nå er det på tide å fylle boksene igjen. Tradisjonen tro starter vi med Tirsdagstreff på Klubbhusaet på Aasen&Five-tomta tirsdag 4. oktober fra kl 1800 – 2100. Møtet er åpent for alle, med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe, boller og forhåpentligvis en fiskefilm.

Høyt innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva

Foreløpige resultater fra sommerens skjellprøver av laks viser at innslaget av oppdrettslaks i Stjørdalselva er urovekkende høyt. Laksefiskerne bes om å fortsatt være flinke til å levere skjellprøver fra laks som fanges.

Les hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sin hjemmeside.

Fangst første uke i Stjørdalselva i 2011

Det har vært en litt treg start på laksefisket i Stjørdalselva i år med 73 laks på land og tre gjenutsatt i løpet av de første sju dagene av sesongen. Til sammenlikning var rapportert fangst (inkl. gjenutsatt) første uke de forrige fem årene følgende:

2006: 95
2007: 86
2008: 175
2009: 204
2010: 90

Historisk sett er det ikke uvanlig at sesongen starter tregt, men sammenliknet med fangst i første uke av sesongen over årene 2001-2010 så er årets fangst likevel om lag 25 % lavere enn gjennomsnittet.

Med tanke på laksens generelt pressede bestandssiutasjon i landet for øvrig og at det heller ikke har vært noen kanonåpning i de øvrige Trøndelags-elvene så er vel dette om lag som forventet. Nå har det imidlertid vært mye storlaks de siste årene og årets trege start kan bety at det kanskje blir et mellom- og smålaksår i år isteden. Det kan fort snu. Ett er likevel sikkert: laksefiskere må ha trua, og man må som kjent ha snøret uti for å få fisk. Skitt fiske!

SJFF`s valdkart for 2011 sesongen.

Nå er kartene til SJFF sine vald for 2011 sesongen ferdige. Ta en titt på hjemmsiden vår for fullstendig info.
Der finner du selvfølgelig også fiskeregler, kortpriser osv.

Se www.sjff.no for mere info.

Styret i SJFF

Vårmøte SJFF

SJFF arrangerer sitt tradisjonsrike vårmøte 18. mai klokken 1900 på klubbhuset. Møt opp!

Velkommen til vårmøte i SJFF!

Nå har vi en spennende tid foran oss med fiske, skyting, hundetrening og etterhvert jakt. Styre og utvalg i SJFF har travle dager og det er masse spennende som skjer for tiden. Da passer det ekstra godt å invitere til årets vårmøte. Leder i SJFF, Ketil Skogan, er dessverre på tjenestereise den uken, men lederne i henholdsvis fiske-, kvinne- og hundeutvalget vil bidra med nyttig og spennende informasjon om hva sommeren vil bringe. I tillegg har vi vært så heldige å få besøk av Eva Bonstad Thorstad fra Norsk Institutt for Naturforsking som vil orientere om fang og slipp – erfaringer og effekter ved dette. Ungdomsgruppa selger selvsagt lodd så det er bare å ta med sjekkheftet. Et detaljert program er som følger:

1900 – 1910 Åpningsord inkl. info om status i SJFF v/ Morten Welde
1910 – 1945 Fiskesesongen 2011: vald og fiskeregler v/ Per Ivar Morken
1945 – 2015 Fang og slipp i laksefiske, erfaringer og effekter v/ Eva Thorstad, NINA
2015 – 2030 Pause m/ loddsalg
2030 – 2045 Sommerens aktiviteter i kvinneutvalget v/ Laila Pedersen
2045 – 2100 Sommerens aktiviteter i hundeutvalget v/ Frode Næss
2100 – 2115 Loddtrekning v/ Ungdomsgruppa
2115 – 2120 Avslutning og oppsummering v/Morten Welde

Det blir også trekning av gratis fiskekort i Stjørdalselva.

Medlemmenes oppmøte på våre årlige fellesmøter betyr mye for de som bruker store deler av sin fritid på SJFF-arbeid så møt opp, og ta gjerne med en kompis/venninde!

Misvisende om Stjørdalselva

Kortversjonen av Stjørdal Næringsforums bestilte ”mulighetsanalyse” om havneterminal på Hell bagatelliserer skadevirkningene for Stjørdalselva på en måte som ikke stemmer med selve rapporten.

Stjørdal Næringsforum har bestilt en rapport om mulige virkninger for næringsliv og sysselsetting ved en etablering av havne- og jernbaneterminal på Hell, Muruvik eller Midtsand. Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, med tittelen ”Lokale virkninger av logistikknutepunkt i Stjørdal: en mulighetsanalyse” (TOFU-Notat 2011:6, mars 2011). Det er også laget en kortversjon, kalt ”Mulighetsanalyse: Nytt logistikknutepunkt” (datert 11. april 2011).

Et av temaene rapporten tar opp er konsekvenser for Stjørdalselva. Omtalen av dette viktige spørsmålet er dessverre både misvisende og utilstrekkelig. Vi skal i det følgende se nærmere på omtalen av Stjørdalselva i både rapporten og kortversjonen. Det er særlig to problemer:

1. Kortversjonen samsvarer ikke med det som faktisk står i rapporten.
2. Rapporten er svært overfladisk på dette punktet og gjør ingen konkret faglig vurdering ut fra de lokale forholdene.

Ad 1: Misvisende oppsummering
I den oppsummerende kortversjonen gis det en misvisende fremstilling, som ikke stemmer med det rapporten faktisk sier. Under ”Konsekvenser Stjørdalselva” står det:

”Tidligere undersøkelser antyder at det blir små negative effekter for Stjørdalselva som lakseelv. Naturforskere trekker heller fram negative konsekvenser for fugl som et større problem. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse dersom logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (Kortversjonen side 4.)

Konklusjonene i selve rapporten har en ganske annen ordlyd:

”Det har ikke vært en del av mandatet til dette prosjektet å belyse alle mulige konsekvenser en etablering av logistikknutepunkt i Stjørdal. Problemstillinger som konsekvenser for lokalområdet i form av støy, tap av friluftsgoder og virkning på boligverdiene i området er ikke berørt. Vi har imidlertid berørt tema knyttet til mulige negative konsekvenser for laks. Her viser tidligere feltundersøkelser i andre elver at en utbygging ikke nødvendigvis vil medføre omfattende konsekvenser for laksen, men her vil det naturlig nok være behov for nærmere feltundersøkelser i Stjørdalselva for å belyse dette nærmere. Antagelig vil det oppstå problematikk knyttet til sjøørret og fugleliv i området. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse om logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (TOFU-Notat 2011:6, side 38-39. Våre uthevinger.)

Mens oppsummeringsnotatet, som jo de fleste nøyer seg med å lese, nokså klart avviser negative effekter, er konklusjonen i rapporten mye mer åpen for at det kan bli skader for laksen og at det trolig vil oppstå problemer for ørret og fugl. Denne fordreiningen av konklusjonen er tvilsom og svært uryddig.

Ad 2: Utilstrekkelig rapport
Temaet behandles på side 13-16 i rapporten som ”Konsekvenser Stjørdalselva”, samt et avsnitt i oppsummerende del. Fremstillingen er svært overfladisk og det gjøres ingen konkret vurdering ut fra de lokale forholdene.
Ut fra intervjuer med seksjon for naturhistorie ved NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) samt miljøvernavdelingen hos Fylkemannen i Nord-Trøndelag nevnes på generell basis:
- En havn kan påvirke strømforholdene ved utløpet av elva, som igjen kan påvirke smoltutvandringen og sannsynligheten for at smolten blir beitet på.
- Oppvandringen av laks kan bli påvirket.
- Dersom et logistikknutepunkt også innebærer mudring og senking av elveutløpet, kan dette påvirke næringsbetingelsene for laks.
- En havneløsning kan også ha konsekvenser for sjøaure, som er en fiskeart som har hatt en sterk tilbakegang.
- En etablering av havn på Hellstranda vil antagelig ha sterk problematikk
knyttet til fugl, og da spesielt ærfugl.

Alt dette er mulige negative forhold, som understreker at konklusjonen i kortversjonen er misvisende (jf pkt 1).
Av saksstudier som nevnes i rapporten er Cruise-kai i Vikjabiukti det mest relevante. Her sies det:

”Det konkluderes med at bygging av cruise-kai svært nært elveutløpet kan påvirke bestandene av laks og sjøaure ved at utvandrede smolt kan bli presset mot land av strøm fra skipene, eller at eller lyd fra sipene kan skremme smolt slik at de blir hardere beitet på. En annen mulig konsekvens er oppvandringen av laks og sjøaure kan bli forsinket pga. av forstyrrelser under skipsanløp. Videre kan fisket i elveosen forventes å bli dårligere under skipsbesøk. Hovedkonklusjonen fra forskerne er at det ikke er ønskelig at kai for cruiseskip plasseres svært nært utløpet av elva Vikja, men at en alternativ plassering lengre fra elveutløpet er en bedre løsing.”
(TOFU-Notat 2011:6, side 15)

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har engasjert seg i kampen mot havneterminal på Hellstranda. Vi har forståelse for problematikk knyttet til ødeleggelse av friluftsområder og boligområder, støy og forurensing, nedbygging av matjord etc., men vår hovedbekymring er selvsagt Stjørdalselva. En havn rett i utløpet av elva vil kunne ha dramatisk ødeleggende konsekvenser for vassdraget vårt. Stjørdal Næringsforum sin rapport har kun en overfladisk behandling av rekken av sannsynlige negative konsekvenser for elva og bærer preg av overoptimisme og risiko-fornektelse. Heldigvis har vi en ordfører som ikke ønsker å spille hasard med vår felles naturarv og dermed risikere tap av 30-40 millioner kroner i årlig etterspørselsvirkning av laksefiske i Stjørdalselva. SNFs rapport egner seg kun til en ting, og det er til opptenningspapir når vi fyrer opp bålet ved elvebredden natt til 1. juni.

Vardebrenning mot monsterhavn

Planene om etablering av en gigantisk gods- og havneterminal på Hellstranda, rett i utløpet av Stjørdalselva, sjokkerte Stjørdals befolkning. Jernbaneverkets planer har møtt massiv motstand i befolkningen. Onsdag 30. mars klokken 1930 markeres denne motstanden med vardebrenning og appeller på Hellstranda.

Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet, Arne Byrkjeflot fra Trondheim LO, Alf Kaspersen, leder i Lånke Arbeiderlag og LO Stjørdal og Meråker, og Tommy Reinås, leder i ”Folkeaksjonen Vern Hellstranda”, vil holde appeller på Hellstranda.

Budskapet fra appellantene er klart: Tiden for massivt naturødeleggende industriprosjekt er for lengst over. I dag verdsetter folk bynære friluftsområder i økende grad og å legge Hellstranda og nesten hele det tradisjonsrike tettstedet Hell under betongen vil være et gufs fra fortiden. I tillegg er Stjørdalselva nasjonalt laksevassdrag og en omfattende industriutbygging rett i elveosen vil være akkurat det den pressede laksen ikke behøver. Trondheim havn ønsker å legge ned sin virksomhet og flytte utenbys for å få plass til luksusleiligheter og dyre restauranter på Brattøra. – Oppretthold heller ærlige industriarbeidsplasser i Trondheim, sier leder i Trondheim LO, Arne Byrkjeflot.

Jernbaneverket har lansert til sammen seks alternative plasseringer for logistikknutepunkt i trondheimsregionen. Flere av disse har møtt sterk lokal motstand. Leder i ”Malviks Beste – Nei til godsterminal”, Oddbjørn Sæther, sier dette om de alternative lokaliseringene Muruvik og Midtsand: – Folk i Malvik vil heller ikke ha noen monsterhavn. Det er ingen kapasitetsproblemer ved havna i Trondheim, så la den ligge der den er. Og ny godsterminal for jernbane trenger absolutt ikke ligge ved sjøen.

Vardebrenning er et årtusengammelt signal om fare. Våre friluftsområder er truet! Denne marskvelden tennes varder på Hellstranda, Billedholmene, Flatholman og på Midtsand: Et tydelig signal til Jernbaneverket om å skrinlegge sine høyst uønskede planer. Møt opp på Hellstranda 30. mars klokken 1930 og marker din motstand.

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årsmøte 2. mars klokken 1900. Sted: Klubbhuset, bak Aasen og Five.

Agenda finnes på www.sjff.no

Det siste året har foreningen opplevd et oppsving i medlemsaktivitet, noe som har gjenspeilet seg i godt oppmøte på årsmøte, vår/høstmøte, tirsdagstreff og temakvelder. Det skjer mye spennende i SJFF for tiden. Kom på årsmøtet og hør om det!

Det blir loddsalg til inntekt for ungdomsgruppa. Ta med kontanter. Fine premier!

Vel møtt!

Hilsen styret.

Imitasjonsbinding og foredrag om ørretfiske.

Tirsdag 22. februar kl 1800 til 2000 er det demo i imitasjonsbinding og prat om ørret- og harrfiske på Klubbhuset til SJFF på Aasen&Five-tomta.

Det er Bjørnar Skjevdal og Bjørn Tore Hoel som besøker Klubbhuset. Begge er tilknyttet teamet til Guideline. Det er helt sikkert mange tips å hente hos de erfarne ørret- og harrfiskerne.

Velkommen til Klubbhuset til SJFF i Løkkevegen.
Gratis inngang. Salg av kaffe og vafler.

TIRSDAGSTREFF 2011

Tirsdag 4. januar var vi i gang igjen etter jula. Den harde kjernen møtte opp for å åpne julegaven fra Bladnissen. For de som ikke var til stede kan jeg røpe at det var en dobbeldekker med Sfinx. Dette sammen med Brith’s nybakte boller smakte godt til kaffen.

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Richard avslører noen små hemmeligheter for Jostein. I bakgrunnen surrer en dvd med døgnfluefiske etter ørret.
Au-au! En variant av ei velkjent lokal flue.
Gunnar er rimlig fornøyd etter at han nesten klarte å kopiere Flua.
Jonas i dyp konsentrasjon over de siste viklingene.

_Tirsdagstreff _er åpent for alle. Hver tirsdag fra kl 18 -21 i Klubbhuset på Aasen&Five-tomta.

Litt fra Christers fiskesommer

!!

Tenkte jeg måtte gjøre litt PR for Christers film på Youtube