Viser arkivet for stikkord stjørdal

Tirsdagstreff høsten 2016.

Tirsdag 11.10. kl 1800 til 2100 er det fluebinding på Klubbhuset til SJFF i Løkkevegen 1.
Alle er velkommen, med eller uten bindeutstyr.
Kaffe og Brith’s boller.

Jon Eivind
92603980

Tirsdagstreff våren 2016

Tirsdag 12. januar starter vi opp med fluebindertreff i Klubbhuset fra kl 1800 til 2100 og fortsetter med dette utover våren. Alle er velkommen med eller uten utstyr. Kaffe og nybakte boller.

SJFF tildeles Stjørdal kommunes miljøpris for 2013

Ny pris til SJFF! Denne gangen kommunenes miljøpris.

Høsten 2012 ble Stjørdal Jeger- og Fiskerforening tildelt Gullkroken i kategorien årets forening. I år har vi blitt tildelt nok en gjev pris. Torsdag 24. oktober kunngjorde en enstemmig komité kultur, næring og miljø i Stjørdal kommune at Stjørdal kommunes miljøpris for 2013 tildeles Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
Ifølge Stjørdalens Blad begrunnes tildelingen med at SJFF tideles prisen for deres aktive dugnadsbaserte arbeid og pådriverrolle for skjøtsel av fisk, vilt og leveområder.
- I tillegg til å tilrettelegge forholdene i Stjørdal kommune for jakt og fiskeinteresserte, er dette arbeidet et viktig bidrag til å engasjere befolkningen i bevaring av naturmangfoldet, sier juryen.
Foreningen arbeider bevisst for å trekke ungdom og kvinner med i arbeidet.
Miljøprisen får foreningen for sitt engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Foreningen har en aktiv ungdomsgruppe for rekruttering og en damegruppe som bidrar til godt felles skap.
- Stjørdal Jeger og Fisk har mange samarbeidspartnere og er aktive inn i jakt i Stjørdal. De samarbeider aktivt med fjellstyrene, mener juryen.
SJFF takker for prisen som gir inspirasjon til videre arbeid til viltet og fiskens beste. Vi håper også at årets miljøpris kan få flere til å engasjere seg i foreningsarbeid og ikke minst delta i nødvendig dugnadsarbeid gjennom hele året. Det er god plass til flere dugnadshender!
www.sjff.no

Ny sjøørret-dugnad

SJØØRRETDUGNAD SØNDAG 8. SEPTEMBER KLOKKEN 12.00.

Er du også interessert i å gjøre en innsats for sjøørreten? Da har du mulighet søndag 8. september. Denne gang i Holmsbekken på Øfsti.

Les mer HER.

Vårmøte i SJFF

Dato: 15.mai Kl.19.00: Sted: Klubblokalet

Agenda:
1. Innledning v/ Ketil Skogan
2. Info fra utvalgene
3. Pause med loddsalg
4. Laksefiske 2013 v/Morten Welde
5. Avslutning trekking av premier

Gratis kaffe og vafler, loddsalg v/ungdomsgruppa.

Vel møtt!
Styret

TIRSDAGSTREFF

I kveld starter fluebinderkveldene på klubbhuset til SJFF på Aasen&Five-tomta. Her blir det kaffe, Brith’s boller, fiskehistorier og kanskje avslørt noen hemmeligheter fra elva.
Alle er velkommen. Fra kl 1800 – 2100. Hver tirsdag frem til jul.

God laksestart og mer fang og slipp

God start på årets sesong i Stjørdalselva! I løpet av juni måned har det blitt tatt 800 laks i elva. Noen av laksene har fått svømme videre.

Ler hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sine hjemmesider.

Andre luseår på rappen

Takket være god lokal forvaltning, bærekraftig høsting gjennom strenge kvoter og sunne holdninger og ikke minst vårt eget lakseklekkeri opplever vi for tiden en god lakseoppgang i Stjørdalselva. Til alle døgnets tider kan vi observere biler med fiskestenger på panseret. Laksefiskerne bidrar til liv i dalen!

Men dessverre virker det som om det er kun laksefiskerne og elveeierne som tar ansvaret for laksen. År for år blir det mer lakselus. Den voksne laksen på veg til elvene overlever i all hovedsak lusepåslagene, men for den utvandrende smolten kan de ekstreme lusemengdene være dødelige.

Mattilsynets rapport fra våravlusinga i oppdrettsanleggene konkluderer med at formålet ikke er oppnådd, fordi lusemengden i viktige villaksområder ikke er tilstrekkelig redusert under villaksens utvandring. Dette er andre år på rad at våravlusinga mislykkes og den ville smolten rammes hardt på vei ut i havet.

De første resultatene fra årets overvåking tyder på mye lakselus langs deler av Vest- og Midt-Norge. Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset høyt. I Hardanger var det mye lakselus også under hovedutvandringa for laksesmolten.

- For andre år på rad viser lakselusundersøkelsene alarmerende mengder lakselus. Rapporten viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll: Antallet verter er for høyt, resistensproblemene (motstandsdyktighet mot lusemidlene) mestres ikke, og de koordinerte avlusingene gir ikke de nødvendige resultatene for villfisken. Produksjonen i mange områder er kort og godt for høy, kommenterer NJFF og Norske lakseelver i ei felles pressemelding om den nye rapporten.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/62053029.PDF

Er dette noe lokalpolitikere fra Stjørdal er opptatt av??

Vellykket høstmøte i SJFF

Reisegavekort på 10.000 kroner for største fisk!

Årets fiskekonkurranse på moloen 7. august kan by på en mengde flotte premier. Den dyktige (eller heldige!) fiskeren som kan hale opp kveldens største fisk mottar et reisegavekort til en verdi av 10.000 kroner. Les hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sin hjemmeside:

http://www.njff.no/portal/page/portal/nord_trondelag/lokallag/stjordal/nyhet?element_id=127473970

Har du spørsmål om fiskekonkurransen, ta kontakt med ansvarlig kontaktperson: Sivert Lian Opdahl på telefon: 92491520

Oppdrettslaks invaderer elvene

Presset på oppdrettsnæringen øker – fra flere hold. Men vil det skje noe? Det er mer lakselus enn noensinne og oppdrettslaksen invaderer elvene.

LES SAKEN

Vårmøte SJFF

SJFF arrangerer sitt tradisjonsrike vårmøte 18. mai klokken 1900 på klubbhuset. Møt opp!

Velkommen til vårmøte i SJFF!

Nå har vi en spennende tid foran oss med fiske, skyting, hundetrening og etterhvert jakt. Styre og utvalg i SJFF har travle dager og det er masse spennende som skjer for tiden. Da passer det ekstra godt å invitere til årets vårmøte. Leder i SJFF, Ketil Skogan, er dessverre på tjenestereise den uken, men lederne i henholdsvis fiske-, kvinne- og hundeutvalget vil bidra med nyttig og spennende informasjon om hva sommeren vil bringe. I tillegg har vi vært så heldige å få besøk av Eva Bonstad Thorstad fra Norsk Institutt for Naturforsking som vil orientere om fang og slipp – erfaringer og effekter ved dette. Ungdomsgruppa selger selvsagt lodd så det er bare å ta med sjekkheftet. Et detaljert program er som følger:

1900 – 1910 Åpningsord inkl. info om status i SJFF v/ Morten Welde
1910 – 1945 Fiskesesongen 2011: vald og fiskeregler v/ Per Ivar Morken
1945 – 2015 Fang og slipp i laksefiske, erfaringer og effekter v/ Eva Thorstad, NINA
2015 – 2030 Pause m/ loddsalg
2030 – 2045 Sommerens aktiviteter i kvinneutvalget v/ Laila Pedersen
2045 – 2100 Sommerens aktiviteter i hundeutvalget v/ Frode Næss
2100 – 2115 Loddtrekning v/ Ungdomsgruppa
2115 – 2120 Avslutning og oppsummering v/Morten Welde

Det blir også trekning av gratis fiskekort i Stjørdalselva.

Medlemmenes oppmøte på våre årlige fellesmøter betyr mye for de som bruker store deler av sin fritid på SJFF-arbeid så møt opp, og ta gjerne med en kompis/venninde!

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årsmøte 2. mars klokken 1900. Sted: Klubbhuset, bak Aasen og Five.

Agenda finnes på www.sjff.no

Det siste året har foreningen opplevd et oppsving i medlemsaktivitet, noe som har gjenspeilet seg i godt oppmøte på årsmøte, vår/høstmøte, tirsdagstreff og temakvelder. Det skjer mye spennende i SJFF for tiden. Kom på årsmøtet og hør om det!

Det blir loddsalg til inntekt for ungdomsgruppa. Ta med kontanter. Fine premier!

Vel møtt!

Hilsen styret.

Oppdrettslaks på kvote

All oppdrettsfisk må vises på Laksebørsen, Midtkil Camping. Viss ikke blir den regnet som en del av årskvoten.

Familiedag i elva!

Bilde fra familedagen i 2008.

Søndag 20.6 kl.14-18 arrangerer SJFF og elveeierlaget sin årlige familiedag på Kommunevaldet i Hegra.
Her vil det bli gratis mulighet til å prøve storlaksen i Stjørdalselva. Og med den starten vi har hatt på årets laksefiske bør det være muligheter for fast fisk på kroken. Det vil også bli grilling av laks og pølser med tilbehør.
Alle er hjertelig velkommen til å legge søndagsturen til Hegra denne dagen for å se på hvilket flott fritidstilbud vi har rett utenfor stuedøra.
Det vil bli skiltet adkomst fra E-14 ved Statoil stasjonen i Hegra.

Laksestart 2010 på Midtkil Camping

Mandag 31. mai kl.19.00 blir det markering av laksestarten. Dette er et samarbeid mellom Stjørdalselva Forra Sona elveierlag, Midtkil Camping og Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
- Fra kl 19.00 blir det servert grillmat.
- Vandrepremie for fjorårets største laks blir delt ut
- Orientering om fiskeregler m.m.
- Åpningen avsluttes med salutt av Lars Erik

Ta turen for en hyggelig start på sesongen.
Alle er hjertelig velkommen!

Laksebørsen er på Midtkil Camping og har oppe hver dag fra 1.6 til 31.8
Velkommen til en fiskeprat over en kopp kaffe.
Her selges også fiskekort for SJFF
Telefon til laksebørsen 74 82 06 94

Vårmøte SJFF

Tirsdag 19.5 kl.19.00 arrangerer Stjørdal jeger og fiskeforening sitt årlige vårmøte.
Her blir det en gjenomgang av årets fiskeregler,priser og hvilke vald som SJFF disponerer i årets sesong. Det vil også bli severing av kaffe og vafler og mye hyggelig fiskeprat.Det skal også trekkes et frikort for sesongen 2009 fra de kortene som ble levert inn etter fjorårets sesong.
Så alle som er innteresert i laksefiske eller hva vi kan tilby i SJFF er hjertelig velkommen på møte som er åpent for alle enten de er medlemmer i foreningen eller ikke.

KASTETRENING I LÅNKEHALLEN

Kurt i aksjon

Lørdag 28.februar arrangerte Kurt Albertsen, på eget initiativ, kastetrening med fluestang i Lånkehallen. Kastingen foregikk fra kl 1000 til kl 1200.
I første rekke ble det fokusert på kasting med enhånds fluestang og stangføring.

Per Morten Storengen orienterte om grunnprinsippene i speykast med kort klump og med lang line. Kastingen med tohåndsstang vil bli fulgt opp senere, når vi begynner med kasting utendørs.

Etterpå var det samling i kantina, hvor det ble vist en helt rå dvd med ørretfiske på Kola.

Neste gang det blir kastetrening er søndag 15. mars kl 1400 – 1600.

Alle er velkomne til nyttig trening. Hver og en oppfordres til å bidra med 20-30 kr til halleien.

Følg med på laksebørsen

Stjørdalsvassdragets laksebørs får du oversikt over årets fangst.
Forløpig (det vil si kl 11.30 den 1. juni) er det Hans Evjemo som har tatt den største laksen. Den var på 13,3 kg, og ble tatt på valdet Sonoset.

Her kan du legge inn bilder fra dine lakseopplevelser, eller skrive inn dine beste laksehistorier!

For å kunne bidra må du være medlem på Laksesonen for Midt-Norge. Hvis du ikke er medlem kan du registrere deg her.