Viser arkivet for stikkord småvilt

Høstmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening: 27. oktober kl 1900

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årets høstmøte.

Møtet avholdes på klubbhuset onsdag 27. oktober klokken 1900.

På møtet vil det bli en oppsummering av årets fiskesesong med informasjon om hvor mange laks som er fanget samt på hvilke vald fisken har blitt tatt. Vi ser også fremover mot neste sesong. I tillegg vil Ivar Rimul fra Fjellstyrene i Stjørdal presentere status for småviltbestanden i Stjørdal samt hvilke tanker man gjør seg med henblikk på forbedring av bestanden. Her burde det, med andre ord, være noe for både jegere og fiskere!

Oppmøtet på både årsmøte og vårmøte tidligere i år var svært godt. Det setter vi som er aktive i styre og utvalg stor pris på. Vi håper at mange av våre medlemmer igjen finner vegen til klubbhuset i Løkkevegen bak Åsen og Five. Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vel møtt!