Viser arkivet for stikkord sjff

Vårmøte i SJFF

Dato: 15.mai Kl.19.00: Sted: Klubblokalet

Agenda:
1. Innledning v/ Ketil Skogan
2. Info fra utvalgene
3. Pause med loddsalg
4. Laksefiske 2013 v/Morten Welde
5. Avslutning trekking av premier

Gratis kaffe og vafler, loddsalg v/ungdomsgruppa.

Vel møtt!
Styret

Høstmøte i SJFF

Dato: 1 .november
Sted: Klubblokalet
Kl. 19.00
Tema:
Laksefiskesesongen 2012 v/Morten Welde
Fellefangst mm v/Magne Klokset
Info om prosjekt i Stjørdalselva v/Morten Welde.

Loddsalg v/ungdomsutvalget.
Kaffe og vaffelservering.

Vel møtt.
SJFF

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årsmøte 2. mars klokken 1900. Sted: Klubbhuset, bak Aasen og Five.

Agenda finnes på www.sjff.no

Det siste året har foreningen opplevd et oppsving i medlemsaktivitet, noe som har gjenspeilet seg i godt oppmøte på årsmøte, vår/høstmøte, tirsdagstreff og temakvelder. Det skjer mye spennende i SJFF for tiden. Kom på årsmøtet og hør om det!

Det blir loddsalg til inntekt for ungdomsgruppa. Ta med kontanter. Fine premier!

Vel møtt!

Hilsen styret.