Viser arkivet for stikkord oppleie

Ny runde om valdeiere og laks

Vel 50 av rettighetshavere i Stjørdalsvassdraget har ikke svart på spørreundersøkelsen om det å eie en fiskerett, synet på lokal lakseforvaltning og oppleia av kilenøter i Trondheimsfjorden. Forskerne ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) sender nå ut nye spørreskjema til de som ikke har svart.

- I starten av juni sendte vi ut spørreundersøkelsen til alle rettighetshavere i Stjørdalssvassdraget. Til nå har 58 prosent av de svart, sier verdaling og doktorgradsstipendiat Stian Stensland ved UMB. – Det er imidlertid bare ved å få inn svar fra nesten samtlige rettighetshavere i vassdraget vi kan være sikre på at forskningen og svarene gir en riktig beskrivelse av hva ulike typer rettighetshavere faktisk mener og gjør i forhold til å eie en fiskerett. Derfor tar vi en purrerunde nå, og ber om hjelp fra de enkelte rettighetshavere for å få inn nok svar slik at de millionene som er lagt inn prosjektet fra Norges forskningsråd og UMB gir gyldige resultater. Hvert svar er verdifullt for oss fordi forskninga måles etter hvor mange som har svart. Så for forskninga vår betyr svar fra små og store eiendommer like mye, avslutter Stensland.

Stjørdal fortsatt først
I Orkla har 48 prosent av rettighetshaverne svart på undersøkelsen så langt, mens i Verdalselva er svarprosenten 41. Også i de vassdragene foregår det nå en purrerunde. Svarene som har kommet inn viser at det er ulike oppfatninger om hvordan fiskebestanden i vassdraget skal styrkes, fang-og-slipp, innføringen av sesongkvoter, oppleieavtalen og mål med fiskeretten blant rettighetshavere. Resultatene vil være til stor nytte for villaksen, forskningen, myndigheter, rettighetshavere og lokalsamfunn.

For mer informasjon kontakt:
Stian Stensland
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
Tlf 6496 5735 / 4110 3617
E-post: Stian.stensland@umb.no