Viser arkivet for stikkord laks

Tirsdagstreff våren 2016

Tirsdag 12. januar starter vi opp med fluebindertreff i Klubbhuset fra kl 1800 til 2100 og fortsetter med dette utover våren. Alle er velkommen med eller uten utstyr. Kaffe og nybakte boller.

TIRSDAGSTREFF høsten 2015.

Hver tirsdagskveld fra kl 1800 til kl 2100. Fluebinding, kaffe og Brith’s nybakte boller. Alle er velkommen til SJFF sitt klubbhus i Løkkevegen 1a, med eller uten utstyr.

Tirsdagstreff vinter/vår 2015

Tirsdag 6. januar kl 1800 – 2100 starter vi opp med treffkvelder med bl a fluebinding på Klubbhuset på Aasen & Five-tomta. Det ligger i Løkkevegen 1A.
Møt opp med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe og boller!

Åpent for alle. Gratis inngang.

SJFF tildeles Stjørdal kommunes miljøpris for 2013

Ny pris til SJFF! Denne gangen kommunenes miljøpris.

Høsten 2012 ble Stjørdal Jeger- og Fiskerforening tildelt Gullkroken i kategorien årets forening. I år har vi blitt tildelt nok en gjev pris. Torsdag 24. oktober kunngjorde en enstemmig komité kultur, næring og miljø i Stjørdal kommune at Stjørdal kommunes miljøpris for 2013 tildeles Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
Ifølge Stjørdalens Blad begrunnes tildelingen med at SJFF tideles prisen for deres aktive dugnadsbaserte arbeid og pådriverrolle for skjøtsel av fisk, vilt og leveområder.
- I tillegg til å tilrettelegge forholdene i Stjørdal kommune for jakt og fiskeinteresserte, er dette arbeidet et viktig bidrag til å engasjere befolkningen i bevaring av naturmangfoldet, sier juryen.
Foreningen arbeider bevisst for å trekke ungdom og kvinner med i arbeidet.
Miljøprisen får foreningen for sitt engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Foreningen har en aktiv ungdomsgruppe for rekruttering og en damegruppe som bidrar til godt felles skap.
- Stjørdal Jeger og Fisk har mange samarbeidspartnere og er aktive inn i jakt i Stjørdal. De samarbeider aktivt med fjellstyrene, mener juryen.
SJFF takker for prisen som gir inspirasjon til videre arbeid til viltet og fiskens beste. Vi håper også at årets miljøpris kan få flere til å engasjere seg i foreningsarbeid og ikke minst delta i nødvendig dugnadsarbeid gjennom hele året. Det er god plass til flere dugnadshender!
www.sjff.no

Ny sjøørret-dugnad

SJØØRRETDUGNAD SØNDAG 8. SEPTEMBER KLOKKEN 12.00.

Er du også interessert i å gjøre en innsats for sjøørreten? Da har du mulighet søndag 8. september. Denne gang i Holmsbekken på Øfsti.

Les mer HER.

SJFF vant gullkroken for årets klubb/forening

Gullkroken deles ut til personer/foreninger/klubber som har bidratt positivt, eller har klart å utmerke seg innen norsk sportsfiske. Vårt mål med prisen er å inspirere og motivere fiskeinteresserte samt gjøre stas på personer som har gjort en hederlig innsats.

Arrangementet skal være en årlig begivenhet der norsk sportsfiske hylles – på tvers av sjangre.
Stjørdal JFF, med Morten Welde fra foreningens fiskeutvalg i spissen, fikk prisen Årets forening for sitt store
engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalselva
På bilde ser du vår leder i fiskeutvalget, Morten Welde med gullkroken.
Les mer på sjff.no og gullkroken.no

God laksestart og mer fang og slipp

God start på årets sesong i Stjørdalselva! I løpet av juni måned har det blitt tatt 800 laks i elva. Noen av laksene har fått svømme videre.

Ler hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sine hjemmesider.

Andre luseår på rappen

Takket være god lokal forvaltning, bærekraftig høsting gjennom strenge kvoter og sunne holdninger og ikke minst vårt eget lakseklekkeri opplever vi for tiden en god lakseoppgang i Stjørdalselva. Til alle døgnets tider kan vi observere biler med fiskestenger på panseret. Laksefiskerne bidrar til liv i dalen!

Men dessverre virker det som om det er kun laksefiskerne og elveeierne som tar ansvaret for laksen. År for år blir det mer lakselus. Den voksne laksen på veg til elvene overlever i all hovedsak lusepåslagene, men for den utvandrende smolten kan de ekstreme lusemengdene være dødelige.

Mattilsynets rapport fra våravlusinga i oppdrettsanleggene konkluderer med at formålet ikke er oppnådd, fordi lusemengden i viktige villaksområder ikke er tilstrekkelig redusert under villaksens utvandring. Dette er andre år på rad at våravlusinga mislykkes og den ville smolten rammes hardt på vei ut i havet.

De første resultatene fra årets overvåking tyder på mye lakselus langs deler av Vest- og Midt-Norge. Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset høyt. I Hardanger var det mye lakselus også under hovedutvandringa for laksesmolten.

- For andre år på rad viser lakselusundersøkelsene alarmerende mengder lakselus. Rapporten viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll: Antallet verter er for høyt, resistensproblemene (motstandsdyktighet mot lusemidlene) mestres ikke, og de koordinerte avlusingene gir ikke de nødvendige resultatene for villfisken. Produksjonen i mange områder er kort og godt for høy, kommenterer NJFF og Norske lakseelver i ei felles pressemelding om den nye rapporten.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/62053029.PDF

Er dette noe lokalpolitikere fra Stjørdal er opptatt av??

Kjøp firmakort i Stjørdalselva

Er du og dine ansatte fiskeinteresserte? Kjøp firmakort i Stjørdalselva så kan dere dele på kortene.

Firmakort er upersonlige. Det innebærer at flere kan dele på samme kort, dvs. ikke samtidig, men en bedrift kan disponere ett eller flere kort som de ansatte kan bruke. Prisen på firmakort er kr 7500,- for første kort og kr 4500,- for påfølgende kort. Kortene er gyldige hele sesongen på alle SJFF sine vald. SJFF tilbyr fiske på over 30 kilometer av Stjørdalselva og Forra fordelt på om lag 45 vald.

For kjøp av firmakort eller spørsmål, ta kontakt med leder i Fiskeutvalget, Morten Welde, e-post: mortwe@gmail.com eller telefon 97730031.

Høyt innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva

Foreløpige resultater fra sommerens skjellprøver av laks viser at innslaget av oppdrettslaks i Stjørdalselva er urovekkende høyt. Laksefiskerne bes om å fortsatt være flinke til å levere skjellprøver fra laks som fanges.

Les hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sin hjemmeside.

Fangst første uke i Stjørdalselva i 2011

Det har vært en litt treg start på laksefisket i Stjørdalselva i år med 73 laks på land og tre gjenutsatt i løpet av de første sju dagene av sesongen. Til sammenlikning var rapportert fangst (inkl. gjenutsatt) første uke de forrige fem årene følgende:

2006: 95
2007: 86
2008: 175
2009: 204
2010: 90

Historisk sett er det ikke uvanlig at sesongen starter tregt, men sammenliknet med fangst i første uke av sesongen over årene 2001-2010 så er årets fangst likevel om lag 25 % lavere enn gjennomsnittet.

Med tanke på laksens generelt pressede bestandssiutasjon i landet for øvrig og at det heller ikke har vært noen kanonåpning i de øvrige Trøndelags-elvene så er vel dette om lag som forventet. Nå har det imidlertid vært mye storlaks de siste årene og årets trege start kan bety at det kanskje blir et mellom- og smålaksår i år isteden. Det kan fort snu. Ett er likevel sikkert: laksefiskere må ha trua, og man må som kjent ha snøret uti for å få fisk. Skitt fiske!

SJFF`s valdkart for 2011 sesongen.

Nå er kartene til SJFF sine vald for 2011 sesongen ferdige. Ta en titt på hjemmsiden vår for fullstendig info.
Der finner du selvfølgelig også fiskeregler, kortpriser osv.

Se www.sjff.no for mere info.

Styret i SJFF

Vårmøte SJFF

SJFF arrangerer sitt tradisjonsrike vårmøte 18. mai klokken 1900 på klubbhuset. Møt opp!

Velkommen til vårmøte i SJFF!

Nå har vi en spennende tid foran oss med fiske, skyting, hundetrening og etterhvert jakt. Styre og utvalg i SJFF har travle dager og det er masse spennende som skjer for tiden. Da passer det ekstra godt å invitere til årets vårmøte. Leder i SJFF, Ketil Skogan, er dessverre på tjenestereise den uken, men lederne i henholdsvis fiske-, kvinne- og hundeutvalget vil bidra med nyttig og spennende informasjon om hva sommeren vil bringe. I tillegg har vi vært så heldige å få besøk av Eva Bonstad Thorstad fra Norsk Institutt for Naturforsking som vil orientere om fang og slipp – erfaringer og effekter ved dette. Ungdomsgruppa selger selvsagt lodd så det er bare å ta med sjekkheftet. Et detaljert program er som følger:

1900 – 1910 Åpningsord inkl. info om status i SJFF v/ Morten Welde
1910 – 1945 Fiskesesongen 2011: vald og fiskeregler v/ Per Ivar Morken
1945 – 2015 Fang og slipp i laksefiske, erfaringer og effekter v/ Eva Thorstad, NINA
2015 – 2030 Pause m/ loddsalg
2030 – 2045 Sommerens aktiviteter i kvinneutvalget v/ Laila Pedersen
2045 – 2100 Sommerens aktiviteter i hundeutvalget v/ Frode Næss
2100 – 2115 Loddtrekning v/ Ungdomsgruppa
2115 – 2120 Avslutning og oppsummering v/Morten Welde

Det blir også trekning av gratis fiskekort i Stjørdalselva.

Medlemmenes oppmøte på våre årlige fellesmøter betyr mye for de som bruker store deler av sin fritid på SJFF-arbeid så møt opp, og ta gjerne med en kompis/venninde!

Misvisende om Stjørdalselva

Kortversjonen av Stjørdal Næringsforums bestilte ”mulighetsanalyse” om havneterminal på Hell bagatelliserer skadevirkningene for Stjørdalselva på en måte som ikke stemmer med selve rapporten.

Stjørdal Næringsforum har bestilt en rapport om mulige virkninger for næringsliv og sysselsetting ved en etablering av havne- og jernbaneterminal på Hell, Muruvik eller Midtsand. Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, med tittelen ”Lokale virkninger av logistikknutepunkt i Stjørdal: en mulighetsanalyse” (TOFU-Notat 2011:6, mars 2011). Det er også laget en kortversjon, kalt ”Mulighetsanalyse: Nytt logistikknutepunkt” (datert 11. april 2011).

Et av temaene rapporten tar opp er konsekvenser for Stjørdalselva. Omtalen av dette viktige spørsmålet er dessverre både misvisende og utilstrekkelig. Vi skal i det følgende se nærmere på omtalen av Stjørdalselva i både rapporten og kortversjonen. Det er særlig to problemer:

1. Kortversjonen samsvarer ikke med det som faktisk står i rapporten.
2. Rapporten er svært overfladisk på dette punktet og gjør ingen konkret faglig vurdering ut fra de lokale forholdene.

Ad 1: Misvisende oppsummering
I den oppsummerende kortversjonen gis det en misvisende fremstilling, som ikke stemmer med det rapporten faktisk sier. Under ”Konsekvenser Stjørdalselva” står det:

”Tidligere undersøkelser antyder at det blir små negative effekter for Stjørdalselva som lakseelv. Naturforskere trekker heller fram negative konsekvenser for fugl som et større problem. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse dersom logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (Kortversjonen side 4.)

Konklusjonene i selve rapporten har en ganske annen ordlyd:

”Det har ikke vært en del av mandatet til dette prosjektet å belyse alle mulige konsekvenser en etablering av logistikknutepunkt i Stjørdal. Problemstillinger som konsekvenser for lokalområdet i form av støy, tap av friluftsgoder og virkning på boligverdiene i området er ikke berørt. Vi har imidlertid berørt tema knyttet til mulige negative konsekvenser for laks. Her viser tidligere feltundersøkelser i andre elver at en utbygging ikke nødvendigvis vil medføre omfattende konsekvenser for laksen, men her vil det naturlig nok være behov for nærmere feltundersøkelser i Stjørdalselva for å belyse dette nærmere. Antagelig vil det oppstå problematikk knyttet til sjøørret og fugleliv i området. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse om logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (TOFU-Notat 2011:6, side 38-39. Våre uthevinger.)

Mens oppsummeringsnotatet, som jo de fleste nøyer seg med å lese, nokså klart avviser negative effekter, er konklusjonen i rapporten mye mer åpen for at det kan bli skader for laksen og at det trolig vil oppstå problemer for ørret og fugl. Denne fordreiningen av konklusjonen er tvilsom og svært uryddig.

Ad 2: Utilstrekkelig rapport
Temaet behandles på side 13-16 i rapporten som ”Konsekvenser Stjørdalselva”, samt et avsnitt i oppsummerende del. Fremstillingen er svært overfladisk og det gjøres ingen konkret vurdering ut fra de lokale forholdene.
Ut fra intervjuer med seksjon for naturhistorie ved NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) samt miljøvernavdelingen hos Fylkemannen i Nord-Trøndelag nevnes på generell basis:
- En havn kan påvirke strømforholdene ved utløpet av elva, som igjen kan påvirke smoltutvandringen og sannsynligheten for at smolten blir beitet på.
- Oppvandringen av laks kan bli påvirket.
- Dersom et logistikknutepunkt også innebærer mudring og senking av elveutløpet, kan dette påvirke næringsbetingelsene for laks.
- En havneløsning kan også ha konsekvenser for sjøaure, som er en fiskeart som har hatt en sterk tilbakegang.
- En etablering av havn på Hellstranda vil antagelig ha sterk problematikk
knyttet til fugl, og da spesielt ærfugl.

Alt dette er mulige negative forhold, som understreker at konklusjonen i kortversjonen er misvisende (jf pkt 1).
Av saksstudier som nevnes i rapporten er Cruise-kai i Vikjabiukti det mest relevante. Her sies det:

”Det konkluderes med at bygging av cruise-kai svært nært elveutløpet kan påvirke bestandene av laks og sjøaure ved at utvandrede smolt kan bli presset mot land av strøm fra skipene, eller at eller lyd fra sipene kan skremme smolt slik at de blir hardere beitet på. En annen mulig konsekvens er oppvandringen av laks og sjøaure kan bli forsinket pga. av forstyrrelser under skipsanløp. Videre kan fisket i elveosen forventes å bli dårligere under skipsbesøk. Hovedkonklusjonen fra forskerne er at det ikke er ønskelig at kai for cruiseskip plasseres svært nært utløpet av elva Vikja, men at en alternativ plassering lengre fra elveutløpet er en bedre løsing.”
(TOFU-Notat 2011:6, side 15)

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har engasjert seg i kampen mot havneterminal på Hellstranda. Vi har forståelse for problematikk knyttet til ødeleggelse av friluftsområder og boligområder, støy og forurensing, nedbygging av matjord etc., men vår hovedbekymring er selvsagt Stjørdalselva. En havn rett i utløpet av elva vil kunne ha dramatisk ødeleggende konsekvenser for vassdraget vårt. Stjørdal Næringsforum sin rapport har kun en overfladisk behandling av rekken av sannsynlige negative konsekvenser for elva og bærer preg av overoptimisme og risiko-fornektelse. Heldigvis har vi en ordfører som ikke ønsker å spille hasard med vår felles naturarv og dermed risikere tap av 30-40 millioner kroner i årlig etterspørselsvirkning av laksefiske i Stjørdalselva. SNFs rapport egner seg kun til en ting, og det er til opptenningspapir når vi fyrer opp bålet ved elvebredden natt til 1. juni.

Vardebrenning mot monsterhavn

Planene om etablering av en gigantisk gods- og havneterminal på Hellstranda, rett i utløpet av Stjørdalselva, sjokkerte Stjørdals befolkning. Jernbaneverkets planer har møtt massiv motstand i befolkningen. Onsdag 30. mars klokken 1930 markeres denne motstanden med vardebrenning og appeller på Hellstranda.

Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet, Arne Byrkjeflot fra Trondheim LO, Alf Kaspersen, leder i Lånke Arbeiderlag og LO Stjørdal og Meråker, og Tommy Reinås, leder i ”Folkeaksjonen Vern Hellstranda”, vil holde appeller på Hellstranda.

Budskapet fra appellantene er klart: Tiden for massivt naturødeleggende industriprosjekt er for lengst over. I dag verdsetter folk bynære friluftsområder i økende grad og å legge Hellstranda og nesten hele det tradisjonsrike tettstedet Hell under betongen vil være et gufs fra fortiden. I tillegg er Stjørdalselva nasjonalt laksevassdrag og en omfattende industriutbygging rett i elveosen vil være akkurat det den pressede laksen ikke behøver. Trondheim havn ønsker å legge ned sin virksomhet og flytte utenbys for å få plass til luksusleiligheter og dyre restauranter på Brattøra. – Oppretthold heller ærlige industriarbeidsplasser i Trondheim, sier leder i Trondheim LO, Arne Byrkjeflot.

Jernbaneverket har lansert til sammen seks alternative plasseringer for logistikknutepunkt i trondheimsregionen. Flere av disse har møtt sterk lokal motstand. Leder i ”Malviks Beste – Nei til godsterminal”, Oddbjørn Sæther, sier dette om de alternative lokaliseringene Muruvik og Midtsand: – Folk i Malvik vil heller ikke ha noen monsterhavn. Det er ingen kapasitetsproblemer ved havna i Trondheim, så la den ligge der den er. Og ny godsterminal for jernbane trenger absolutt ikke ligge ved sjøen.

Vardebrenning er et årtusengammelt signal om fare. Våre friluftsområder er truet! Denne marskvelden tennes varder på Hellstranda, Billedholmene, Flatholman og på Midtsand: Et tydelig signal til Jernbaneverket om å skrinlegge sine høyst uønskede planer. Møt opp på Hellstranda 30. mars klokken 1930 og marker din motstand.

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årsmøte 2. mars klokken 1900. Sted: Klubbhuset, bak Aasen og Five.

Agenda finnes på www.sjff.no

Det siste året har foreningen opplevd et oppsving i medlemsaktivitet, noe som har gjenspeilet seg i godt oppmøte på årsmøte, vår/høstmøte, tirsdagstreff og temakvelder. Det skjer mye spennende i SJFF for tiden. Kom på årsmøtet og hør om det!

Det blir loddsalg til inntekt for ungdomsgruppa. Ta med kontanter. Fine premier!

Vel møtt!

Hilsen styret.

Litt fra Christers fiskesommer

!!

Tenkte jeg måtte gjøre litt PR for Christers film på Youtube

Kvinnegruppe i SJFF

Vi er nå i oppstarten av å opprette en kvinnegruppe/kvinneutvalg i SJFF. Er du kvinne og liker friluftsliv, slik som jakt og fiske, eller ønsker du å dele jakt/fiske opplevelser sammen med andre kvinner så ikke nøl med å ta kontakt. Eller tips noen du kjenner som du tror kan være interesert..
Laila Pedersen er kontaktperson for denne gruppen.
Se vedlegg for kontaktinformasjon og mere info.

TIRSDAGSTREFF 2010

Siden første tirsdag i oktober har Tirsdagstreffet vært i gang. Brith har ikke skuffet, det har vært nybakte boller hver kveld hittil. Hver tirsdagskveld gjennom vinteren er det aktivitet på Klubbhuset til SJFF på Aasen & Five-tomta nederst i Løkkevegen. Alle er velkommen, med eller uten fluebinderutstyr. Det er fullt mulig å bare stikke innom og se på en fiskefilm.

Det er fortsatt plass til noen flere.

En av Frödins tuber.

Høstmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening: 27. oktober kl 1900

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årets høstmøte.

Møtet avholdes på klubbhuset onsdag 27. oktober klokken 1900.

På møtet vil det bli en oppsummering av årets fiskesesong med informasjon om hvor mange laks som er fanget samt på hvilke vald fisken har blitt tatt. Vi ser også fremover mot neste sesong. I tillegg vil Ivar Rimul fra Fjellstyrene i Stjørdal presentere status for småviltbestanden i Stjørdal samt hvilke tanker man gjør seg med henblikk på forbedring av bestanden. Her burde det, med andre ord, være noe for både jegere og fiskere!

Oppmøtet på både årsmøte og vårmøte tidligere i år var svært godt. Det setter vi som er aktive i styre og utvalg stor pris på. Vi håper at mange av våre medlemmer igjen finner vegen til klubbhuset i Løkkevegen bak Åsen og Five. Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vel møtt!

Lokkeflom i Stjørdalselva

Stjørdalselva er regulert. Det innebærer at regulanten, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk, er pålagt minstevannføring på 9,5 m3/s nedstrøms Funna. I tillegg kan det iverksettes lokkeflom i perioder med langvarig tørke. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har derfor arbeidet sammen med de andre lakseinteressene i Stjørdalsvassdraget for at NTE skal overholde denne delen av sine konsesjonsforpliktelser. Etter en forespørsel har NTE imøtekommet vårt ønske på en rask, effektiv og vennlig måte.

Lokkeflommen innebærer en oppkjøring av vassføring fra fredag kl. 10.00 opp til en maksimal vassføring nedstrøms Nustadfoss på ca 30 m3/sek. Dette vil i øvre del av elva utgjøre ca 3 ganger så stor vassføring som i dag (ca 8 – 9 m3/sek nedstrøms Nustadfossen). Den økte vassføringa vil merkes mindre og komme seinere i nedre del av elva. Nedkjøringen vil starte søndag kl. 10.00 og vare utover ettermiddagen / kvelden. Det er viktig med rolig nedkjøring for å unngå stranding av yngel.

Det er særlig ved oppkjøringen fredag 20.08. fra kl. 10.00 at fiskere på de øvre strekninger i elva må være oppmerksomme på at vannstanden stiger for å unngå farlige episoder.

Det ventes at dette vil bedre fisket, som mildt sagt har vært svært tregt de siste dagene. Vi minner om døgnbegrensningen på en fisk per døgn og at det i august ikke er tillatt å ta på land fisk som er større enn 65 cm (ca. 3 kilo).

For de som ønsker å prøve fisket, minner vi om at det er halv pris på fiskekort i august. Et døgnkort koster kr 150 kroner.

Laksefiske for alle!

Her kommer valdbeskrivelsene for valdene til SJFF i år. Vi mener at vi har det beste tilbudet vi har hatt på lenge. Dere trenger heller ikke å bestille kort på forhånd, vi har alltid tilgjengelige kort. Vi dissponerer 45 vald fordelt på over 30 km elv. Vi har kort fra 300 kr.
Valdoversikt hvite vald.(Her kan det fiskes med alle kortyper, døgn,tredøgnskort og alle typer sesongkort.)
2 Kjeldbergnes: Nordre side 700 m. Fiske fra 9.8-31.8

2 A. Florholmen Søndre side 1300.m. Fiske fra 1.8.-31.8

3. Svarthølen: Søndre side ca. 300 m. Nordre side ca. 300 m.

4. Flåumsstryket: Begge sider ca. 300 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august

5. Iverhølen: Søndre Side ca. 350 m. Nordre side ca. 150 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august.
Valdet er stengt fra 27/06 kl 1200 t.o.m. 04/07 kl 1200

6. Øvre Storflor: Nordre side ca. 400 m.

7. Sørneshølen: Søndre side ca 1200 m.

Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00

10. Ungdomshushølen: Begge sider ca. 200 m. Sammenhengende med vald nr. 11.

11. Bruhølen: Begge sider ca. 400 m. Eieren har enerett på fiske alle torsdager fra kl. 12.00 – kl.24.00.

12 . Mølskhølen / Nebbhølen: Begge sider ca. 600 m. Bare fluefiske (fluestang) i juli/august i Mølskhølen! Fiske i juni/juli fra kl.12.00 på ulik dato til kl.12.00 på lik dato. I august fra kl.12.00 på lik dato til kl.12.00 på ulik dato. Valdet er stengt fra 11/7 kl.1200 til 18/7 kl.12.00 NB! Parkering, se egen anvisning.

13. Midtkil: Begge sider ca. 300 m.
Fiske på ULIKE uke-nummer ( 23 – 25 – 27 o.s.v. ) Skifte på Søndag kl. 1200. Fisket starter 06. Juni kl 12.00.

13A. Øvre Einang: Nordre side 400 m.

14. Kleivhølen (Ingstad): Begge sider ca. 400 m.

15. Avelsgård/Kringen: Søndre side ca. 700 m.NB: 300 m av valdet er stengt gr. rasfare!

15 a Hembre: Fiske fra 1.8-31.8 kun fluefiske. Valdet er stengt fra 20/8 kl 12 t.o.m. 22/8 kl 12

16. Kommune- valdet: Nordre side ca. 400 m. Markfiske tillatt. Fiske kun på nordre side.
Valdet er stengt f.o.m. 20/06 kl 1200 t.o.m 20/06 kl 1900.

17 B. Øfsti: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.

18. Hofstad vestre: Begge sider 150m. Markfiske tillatt.

19. Vold: Begge sider 900m. Markfiske tillatt.

22. Lillemo: Søndre side ca.250 m. Nordre side ca.200 m.Markfiske tillatt.

23. Eidum Nedre: Søndre side ca. 1200 m. Markfiske tillatt.

24. Opem: Søndre side ca. 350 m. Markfiske tillatt.

25. Leirtrø/reppe: Søndre side ca. 400 m. Markfiske tillatt.

26. Fredheim: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.

27. Moholt: Nordre side ca.200 m. Markfiske tillatt.

Valdoversikt røde vald samt Forra (krever kjøp av sesongkort)
102. Flormoen Søndre side ca.600 m. Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00

104. Ølstørn: Søndre side ca 150 m. Valdet ligger ca 1.5 km vest for Flora Bru. I juni og juli fiske fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato. I august fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Valdet er stengt fra 12/7 kl. 12.00 til 19/7 kl. 12.00.

105. Kilnesholmene: Begge sider ca. 700 m. Fiske i juni/juli fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Fiske i august fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato.

107. Lerfald Nedre: Begge sider ca 450 m.

108. Avelsgård/Kringen: Nordre side ca 700 m. Motsatt side av vald 15

116a. Bruksvaldet: Søndre side 200m. Markfiske tillatt. Sammenhengende med vald 116.

116. Kommunevaldet: Søndre side, ca 400 m . Markfiske tillatt. OBS. PARKERING, vis hensyn.

109A. Holm: Nordre side 300 m Markfiske tillatt. Fisket starter kl 0000
Fiske på følgende datoer i juni: 1.2.3.4.5.6.7.8.14.15.16.17.18.19.20.21.22.28.29.30.
Juli: 1.2.3.4.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.26.27.28.29.30.31.
August: 1.2.3.9.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.

109. Alseth/Moum: begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.

110. Bjørseth: Begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.

110A Øfsti Nordre side 150m. Markfiske tillatt.

110B. Moaneset. Nordre side 670m. Markfiske tillatt.

111. Slundgård Begge sider, 150m. Markfiske tillatt.

Forra:
51. AS Meraker brug: Søndre side. Valdets lengde er ca. 1700 m fra Jarlhølen til brua ved Dahl. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

52. AS Meraker brug: Nordre side fra Jarlhølen til og med Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 700 m. Bare fiske med flue(fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

53. Lilleklev: Nordre side ved Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 200 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

54. AS Meraker brug: Søndre side fra brua ved Dahl. Valdets lengde er ca. 2000 m. Adkomst over brua. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

55. Dahl: Nordre side fra ca. 200 m ovenfor brua ved Dahl og til Tylden. Valdets lengde er ca. 1500 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

56. Tylden: Nordre side fra Tylda. Valdets lengde er ca. 150 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

65. Lauphølen. Begge sider ca 650 m. Fiske kun med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

Skitt fiske fra alle i fiskeutvalget i Stjørdal jeger- og fiskerforening!