Viser arkivet for stikkord jeger

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Tirsdag 9.3. ble årsmøtet til SJFF avholdt i klubbhuset på Aasen&Five-tomta.
Et oppmøte på over 50 medlemmer vitner om stor interesse for foreningens virksomhet.

Møtet ble åpnet av formann Jarle Gulbrandsen. Før møtet startet ba formannen om ett minutts stillhet til minne om mangeårig medlem Jan Erik Undstad, som døde 4. mars.

Ketil Nordberg var møtets dirigent. Han gikk gjennom årsmeldinger, aktivitetsplaner, regnskap og budsjett for alle utvalg. Disse ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å øke medlemskontigenten med 10 kr pr medlem. Det ble videre bestemt at det skulle kjøpes inn ny båt til hytta på Sonvatnan.

Jarle Gulbrandsen ble takket av etter seks år som formann.

Ketil Skogan ble tatt godt i mot som ny formann i foreningen.