Viser arkivet for stikkord gaula

Oppdrettslaks invaderer elvene

Presset på oppdrettsnæringen øker – fra flere hold. Men vil det skje noe? Det er mer lakselus enn noensinne og oppdrettslaksen invaderer elvene.

LES SAKEN

Imitasjonsbinding og foredrag om ørretfiske.

Tirsdag 22. februar kl 1800 til 2000 er det demo i imitasjonsbinding og prat om ørret- og harrfiske på Klubbhuset til SJFF på Aasen&Five-tomta.

Det er Bjørnar Skjevdal og Bjørn Tore Hoel som besøker Klubbhuset. Begge er tilknyttet teamet til Guideline. Det er helt sikkert mange tips å hente hos de erfarne ørret- og harrfiskerne.

Velkommen til Klubbhuset til SJFF i Løkkevegen.
Gratis inngang. Salg av kaffe og vafler.

Oppkjøp av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden ga 130 millioner i gevinst

Elveeierne, sjølaksefiskerne og lokalsamfunnene sitter igjen med en gevinst på 130 millioner kroner etter oppkjøpet av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden i årene 2005-2009 viser ferske resultater fra forskningsprosjektet Laks og verdiskaping rundt Trondheimsfjorden.

Bildetekst: Elveeierne rundt Trondheimsfjorden har i fem år betalt sjølaksefiskerne for å holde kilenota si på land. Ny forskning viser at det er en avtale som både villaksen, sportsfiskere, elveeiere og sjølaksefiskere har tjent på. Foto: Rune Krogdahl

- Oppleieordningen der elveeierne har betalt en stor andel sjølaksefiskerne for å holde nøtene på land har gitt mellom 15 og 49 tonn ekstra med villlaks i elvene per år. Mer laks betyr bedre fiske i elvedalene og også økt omsetning for nærbutikken, campingplassen og elveeieren. I løpet av oppleieperioden har omsetningen som skyldes laksefisket økt med ca 41 millioner kroner per år, og med en tilhøredne netto på ca 26 millioner kroner per år. Den samlete omsetningen av laksefisket i Trondheimsfjordregionen er på ca 341 millioner kroner per år og med en verdiskaping eller gevinst på 121 millioner kroner per år når vi tar med tilhørende ringvirkninger. Tallene viser at sportsfiske etter laks er en betydelig næring i regionen og spesielt i de største vassdragene Orkla, Gaula, Stjørdalselva og Verdalselva. Norge har et stort uutnyttet potensiale for fisketurisme. Det potensialet kan utløses ved å få bort trusselfaktorene for villaksen og få tilbake sterke laksestammer i elvene våre igjen, sier to av forskerne bak rapporten, Sjur Baardsen og Stian Stensland fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Oppleien av sjølaksefisket styrker også laksestammene utover den femårige avtaleperioden. – Ettersom ikke all laksemengden som tidligere ble fanget i kilenøter blir tatt av elvefiskerne, medfører det også flere gytelaks som gir flere lakseunger, som igjen fører til flere voksne laks på gytevandring tilbake i elva. Oppleieavtalen har gitt et betydelig tilskudd til å nå gytebestandsmålet for elvene i Trondheimsfjorden, sier fiskebiolog Peder Fiske ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

- Forskningen viser at laksefisket i elvene rundt Trondheimsfjorden omfatter en betydelig del av laksefisket i Norge. Hver og en av de omlag 30.000 laksefiskere i området bruker i gjennomsnitt 10 fiskedager per år i disse elvene. Dette gjør det til Norges desidert mest brukte region for laksefiske, sier Øystein Aas ved NINA og en av forskerne bak rapporten.

Viktig for lokal forvaltning. – Oppleieavtalen har ført til en styrket privat lakseforvaltning, økt samarbeid mellom elvene rundt fjorden og større bevissthet hos elveeierne om hvor viktig lakseressursen er, sier Jon Kjelden leder i Elvene rundt Trondheimsfjorden. – Samtidig har vi nå et studie som dokumenterer den store verdiskapingen som kommer fra laksefisket i elvedalene. Oppleia har også gitt en stor markedsføringseffekt i inn- og utland. Faktisk foregår nå nesten en tredel av alt laksefiske i Norge i Trøndelagselvene. I alt dette positive er det samtidig urovekkende at på grunn av liten tilbakevandring av voksen laks fra havet og trusselfaktorer som lakselus og rømt oppdrettslaks, så har ikke oppleia blitt det store sportsfiskeprosjektet som vi hadde håpet på. Istedet har vi måttet skjære ned på uttaket av laks i elvene, og oppleia har blitt et viktig bevaringsprosjekt som har hjulpet pressede laksestammer, avslutter Kjelden.

En oppsummering av forskningen kan lastes ned fra www.elvene.no.
Ytterligere resultater fra forskningsprosjektet vil bli presentert på konferansen Laks og verdiskaping i Trøndelag på Værnes, 3.-4.februar.

For mer informasjon kontakt:

Jon Kjelden, leder, Elvene rundt Trondheimsfjorden. Tlf 48 15 3910. www.elvene.no
Stian Stensland, doktorgradsstipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap.
E-post: stiast@umb.no. Tlf 6496 5735, 4110 3617
Sjur Baardsen, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Tlf 6496 5740, 4729 2723
Peder Fiske, Norsk institutt for naturforskning. Tlf 7380 1522, 9346 6733.
Øystein Aas, Norsk institutt for naturforskning. Tlf 7380 1621, 9346 6710

Flue

Hva er den beste flua man kan fiske med i Gaula? Er det forskjeller på hvor man fisker i elva?