Viser arkivet for stikkord fiskekort

Laksefiske for alle!

Her kommer valdbeskrivelsene for valdene til SJFF i år. Vi mener at vi har det beste tilbudet vi har hatt på lenge. Dere trenger heller ikke å bestille kort på forhånd, vi har alltid tilgjengelige kort. Vi dissponerer 45 vald fordelt på over 30 km elv. Vi har kort fra 300 kr.
Valdoversikt hvite vald.(Her kan det fiskes med alle kortyper, døgn,tredøgnskort og alle typer sesongkort.)
2 Kjeldbergnes: Nordre side 700 m. Fiske fra 9.8-31.8

2 A. Florholmen Søndre side 1300.m. Fiske fra 1.8.-31.8

3. Svarthølen: Søndre side ca. 300 m. Nordre side ca. 300 m.

4. Flåumsstryket: Begge sider ca. 300 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august

5. Iverhølen: Søndre Side ca. 350 m. Nordre side ca. 150 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august.
Valdet er stengt fra 27/06 kl 1200 t.o.m. 04/07 kl 1200

6. Øvre Storflor: Nordre side ca. 400 m.

7. Sørneshølen: Søndre side ca 1200 m.

Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00

10. Ungdomshushølen: Begge sider ca. 200 m. Sammenhengende med vald nr. 11.

11. Bruhølen: Begge sider ca. 400 m. Eieren har enerett på fiske alle torsdager fra kl. 12.00 – kl.24.00.

12 . Mølskhølen / Nebbhølen: Begge sider ca. 600 m. Bare fluefiske (fluestang) i juli/august i Mølskhølen! Fiske i juni/juli fra kl.12.00 på ulik dato til kl.12.00 på lik dato. I august fra kl.12.00 på lik dato til kl.12.00 på ulik dato. Valdet er stengt fra 11/7 kl.1200 til 18/7 kl.12.00 NB! Parkering, se egen anvisning.

13. Midtkil: Begge sider ca. 300 m.
Fiske på ULIKE uke-nummer ( 23 – 25 – 27 o.s.v. ) Skifte på Søndag kl. 1200. Fisket starter 06. Juni kl 12.00.

13A. Øvre Einang: Nordre side 400 m.

14. Kleivhølen (Ingstad): Begge sider ca. 400 m.

15. Avelsgård/Kringen: Søndre side ca. 700 m.NB: 300 m av valdet er stengt gr. rasfare!

15 a Hembre: Fiske fra 1.8-31.8 kun fluefiske. Valdet er stengt fra 20/8 kl 12 t.o.m. 22/8 kl 12

16. Kommune- valdet: Nordre side ca. 400 m. Markfiske tillatt. Fiske kun på nordre side.
Valdet er stengt f.o.m. 20/06 kl 1200 t.o.m 20/06 kl 1900.

17 B. Øfsti: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.

18. Hofstad vestre: Begge sider 150m. Markfiske tillatt.

19. Vold: Begge sider 900m. Markfiske tillatt.

22. Lillemo: Søndre side ca.250 m. Nordre side ca.200 m.Markfiske tillatt.

23. Eidum Nedre: Søndre side ca. 1200 m. Markfiske tillatt.

24. Opem: Søndre side ca. 350 m. Markfiske tillatt.

25. Leirtrø/reppe: Søndre side ca. 400 m. Markfiske tillatt.

26. Fredheim: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.

27. Moholt: Nordre side ca.200 m. Markfiske tillatt.

Valdoversikt røde vald samt Forra (krever kjøp av sesongkort)
102. Flormoen Søndre side ca.600 m. Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00

104. Ølstørn: Søndre side ca 150 m. Valdet ligger ca 1.5 km vest for Flora Bru. I juni og juli fiske fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato. I august fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Valdet er stengt fra 12/7 kl. 12.00 til 19/7 kl. 12.00.

105. Kilnesholmene: Begge sider ca. 700 m. Fiske i juni/juli fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Fiske i august fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato.

107. Lerfald Nedre: Begge sider ca 450 m.

108. Avelsgård/Kringen: Nordre side ca 700 m. Motsatt side av vald 15

116a. Bruksvaldet: Søndre side 200m. Markfiske tillatt. Sammenhengende med vald 116.

116. Kommunevaldet: Søndre side, ca 400 m . Markfiske tillatt. OBS. PARKERING, vis hensyn.

109A. Holm: Nordre side 300 m Markfiske tillatt. Fisket starter kl 0000
Fiske på følgende datoer i juni: 1.2.3.4.5.6.7.8.14.15.16.17.18.19.20.21.22.28.29.30.
Juli: 1.2.3.4.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.26.27.28.29.30.31.
August: 1.2.3.9.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.

109. Alseth/Moum: begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.

110. Bjørseth: Begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.

110A Øfsti Nordre side 150m. Markfiske tillatt.

110B. Moaneset. Nordre side 670m. Markfiske tillatt.

111. Slundgård Begge sider, 150m. Markfiske tillatt.

Forra:
51. AS Meraker brug: Søndre side. Valdets lengde er ca. 1700 m fra Jarlhølen til brua ved Dahl. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

52. AS Meraker brug: Nordre side fra Jarlhølen til og med Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 700 m. Bare fiske med flue(fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

53. Lilleklev: Nordre side ved Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 200 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

54. AS Meraker brug: Søndre side fra brua ved Dahl. Valdets lengde er ca. 2000 m. Adkomst over brua. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

55. Dahl: Nordre side fra ca. 200 m ovenfor brua ved Dahl og til Tylden. Valdets lengde er ca. 1500 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

56. Tylden: Nordre side fra Tylda. Valdets lengde er ca. 150 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

65. Lauphølen. Begge sider ca 650 m. Fiske kun med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.

Skitt fiske fra alle i fiskeutvalget i Stjørdal jeger- og fiskerforening!

Priser på fiskekort på SJFF sine vald

Nå har vi bestemt priser på SJFF sine vald. Det ble en liten økning i prisene for første gang siden 2005, økningen er på mellom 2 og 3 %
Vi har også innført lik pris for alle innenlands medlemmer av SJFF og en pris for alle ikkemedlemmer og utenlandske statsbotgere. Dette gjøres for at det skal bli et mer rettferdig system på prisene, i og med at mange av våre aktive medlemmer kommer fra nærliggende kommuner.

Priser Fiskekort 2010
Disse korttypene krever ikke medlemskap i NJFF:
Døgnkort: 300,-
3-døgnskort: 850,-
Ukekort: 1690,-


Sesongkort (krever medlemskap av NJFF)

Alle medlemmer av SJFF Innenlads
Sesongkort A/B 2050,-
Sesongkort C 3400,-
Junior /familie/honnør A/B 1300,-
Junior /familie/honnør C 2050,-
Ungdomskort C 200,-

Utenlandsk statsborger og ikke medlemmer av SJFF:
Sesongkort A/B 2700,-
Sesongkort C 4400,-
Junior/Familie/Honnør/C 2450,-
Junior/Familie/Honnør/A/B 1700.-

Definisjonen på familie: Familie som bor i samme husstand.

Det er innført ett depositum på alle korttyper på kr 100,-.
-—————————————————————————————————————-

A/B = halv sesong/annenhver dag. C = Hele sesongen (1/6- 31/8)

Ungdomskortet kan selges til personer som er født 1995 eller senere (til og med fylte 15 år)

Juniorkortet kan selges til personer som er født i 1989 eller senere (til og med fylte 21 år)

Innenbygdsboende med uføretrygd-bevis får honnør pris.

Honnør er man ved fylte 67 år (født 1943 eller tidligere (Førtidspensjonering og sykepensjonering gjelder ikke)

Ved kjøp av ulike sesongkort må en være medlem av SJFF eller annen forening tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforening (NJFF). Medlemskort må forevises og medlemsnummer skal påføres.

For å fiske i Forra må det løses årskort A / B, C eller Junior / Familie / Honnør C

Fiskeutvalget i SJFF