Viser arkivet for stikkord fiske

Tirsdagstreff vinter/vår 2015

Tirsdag 6. januar kl 1800 – 2100 starter vi opp med treffkvelder med bl a fluebinding på Klubbhuset på Aasen & Five-tomta. Det ligger i Løkkevegen 1A.
Møt opp med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe og boller!

Åpent for alle. Gratis inngang.

SJFF tildeles Stjørdal kommunes miljøpris for 2013

Ny pris til SJFF! Denne gangen kommunenes miljøpris.

Høsten 2012 ble Stjørdal Jeger- og Fiskerforening tildelt Gullkroken i kategorien årets forening. I år har vi blitt tildelt nok en gjev pris. Torsdag 24. oktober kunngjorde en enstemmig komité kultur, næring og miljø i Stjørdal kommune at Stjørdal kommunes miljøpris for 2013 tildeles Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
Ifølge Stjørdalens Blad begrunnes tildelingen med at SJFF tideles prisen for deres aktive dugnadsbaserte arbeid og pådriverrolle for skjøtsel av fisk, vilt og leveområder.
- I tillegg til å tilrettelegge forholdene i Stjørdal kommune for jakt og fiskeinteresserte, er dette arbeidet et viktig bidrag til å engasjere befolkningen i bevaring av naturmangfoldet, sier juryen.
Foreningen arbeider bevisst for å trekke ungdom og kvinner med i arbeidet.
Miljøprisen får foreningen for sitt engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Foreningen har en aktiv ungdomsgruppe for rekruttering og en damegruppe som bidrar til godt felles skap.
- Stjørdal Jeger og Fisk har mange samarbeidspartnere og er aktive inn i jakt i Stjørdal. De samarbeider aktivt med fjellstyrene, mener juryen.
SJFF takker for prisen som gir inspirasjon til videre arbeid til viltet og fiskens beste. Vi håper også at årets miljøpris kan få flere til å engasjere seg i foreningsarbeid og ikke minst delta i nødvendig dugnadsarbeid gjennom hele året. Det er god plass til flere dugnadshender!
www.sjff.no

SJFF vant gullkroken for årets klubb/forening

Gullkroken deles ut til personer/foreninger/klubber som har bidratt positivt, eller har klart å utmerke seg innen norsk sportsfiske. Vårt mål med prisen er å inspirere og motivere fiskeinteresserte samt gjøre stas på personer som har gjort en hederlig innsats.

Arrangementet skal være en årlig begivenhet der norsk sportsfiske hylles – på tvers av sjangre.
Stjørdal JFF, med Morten Welde fra foreningens fiskeutvalg i spissen, fikk prisen Årets forening for sitt store
engasjement og arbeid for å gjenskape tilløpsbekker som attraktive gyte- og oppvekstområder for den hardt pressede sjøørreten i Stjørdalselva
På bilde ser du vår leder i fiskeutvalget, Morten Welde med gullkroken.
Les mer på sjff.no og gullkroken.no

Høstmøte i SJFF

Dato: 1 .november
Sted: Klubblokalet
Kl. 19.00
Tema:
Laksefiskesesongen 2012 v/Morten Welde
Fellefangst mm v/Magne Klokset
Info om prosjekt i Stjørdalselva v/Morten Welde.

Loddsalg v/ungdomsutvalget.
Kaffe og vaffelservering.

Vel møtt.
SJFF

God laksestart og mer fang og slipp

God start på årets sesong i Stjørdalselva! I løpet av juni måned har det blitt tatt 800 laks i elva. Noen av laksene har fått svømme videre.

Ler hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sine hjemmesider.

Andre luseår på rappen

Takket være god lokal forvaltning, bærekraftig høsting gjennom strenge kvoter og sunne holdninger og ikke minst vårt eget lakseklekkeri opplever vi for tiden en god lakseoppgang i Stjørdalselva. Til alle døgnets tider kan vi observere biler med fiskestenger på panseret. Laksefiskerne bidrar til liv i dalen!

Men dessverre virker det som om det er kun laksefiskerne og elveeierne som tar ansvaret for laksen. År for år blir det mer lakselus. Den voksne laksen på veg til elvene overlever i all hovedsak lusepåslagene, men for den utvandrende smolten kan de ekstreme lusemengdene være dødelige.

Mattilsynets rapport fra våravlusinga i oppdrettsanleggene konkluderer med at formålet ikke er oppnådd, fordi lusemengden i viktige villaksområder ikke er tilstrekkelig redusert under villaksens utvandring. Dette er andre år på rad at våravlusinga mislykkes og den ville smolten rammes hardt på vei ut i havet.

De første resultatene fra årets overvåking tyder på mye lakselus langs deler av Vest- og Midt-Norge. Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset høyt. I Hardanger var det mye lakselus også under hovedutvandringa for laksesmolten.

- For andre år på rad viser lakselusundersøkelsene alarmerende mengder lakselus. Rapporten viser at oppdrettsnæringa ikke har kontroll: Antallet verter er for høyt, resistensproblemene (motstandsdyktighet mot lusemidlene) mestres ikke, og de koordinerte avlusingene gir ikke de nødvendige resultatene for villfisken. Produksjonen i mange områder er kort og godt for høy, kommenterer NJFF og Norske lakseelver i ei felles pressemelding om den nye rapporten.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/62053029.PDF

Er dette noe lokalpolitikere fra Stjørdal er opptatt av??

Kjøp firmakort i Stjørdalselva

Er du og dine ansatte fiskeinteresserte? Kjøp firmakort i Stjørdalselva så kan dere dele på kortene.

Firmakort er upersonlige. Det innebærer at flere kan dele på samme kort, dvs. ikke samtidig, men en bedrift kan disponere ett eller flere kort som de ansatte kan bruke. Prisen på firmakort er kr 7500,- for første kort og kr 4500,- for påfølgende kort. Kortene er gyldige hele sesongen på alle SJFF sine vald. SJFF tilbyr fiske på over 30 kilometer av Stjørdalselva og Forra fordelt på om lag 45 vald.

For kjøp av firmakort eller spørsmål, ta kontakt med leder i Fiskeutvalget, Morten Welde, e-post: mortwe@gmail.com eller telefon 97730031.

TIRSDAGSTREFF HØSTEN/VINTEREN 2011/12

Etter 3 måneders fiske har det helt sikkert blitt ledige plasser i flueboksene. Nå er det på tide å fylle boksene igjen. Tradisjonen tro starter vi med Tirsdagstreff på Klubbhusaet på Aasen&Five-tomta tirsdag 4. oktober fra kl 1800 – 2100. Møtet er åpent for alle, med eller uten fluebinderutstyr. Kaffe, boller og forhåpentligvis en fiskefilm.

Høyt innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva

Foreløpige resultater fra sommerens skjellprøver av laks viser at innslaget av oppdrettslaks i Stjørdalselva er urovekkende høyt. Laksefiskerne bes om å fortsatt være flinke til å levere skjellprøver fra laks som fanges.

Les hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sin hjemmeside.

Reisegavekort på 10.000 kroner for største fisk!

Årets fiskekonkurranse på moloen 7. august kan by på en mengde flotte premier. Den dyktige (eller heldige!) fiskeren som kan hale opp kveldens største fisk mottar et reisegavekort til en verdi av 10.000 kroner. Les hele saken på Stjørdal Jeger- og Fiskerforening sin hjemmeside:

http://www.njff.no/portal/page/portal/nord_trondelag/lokallag/stjordal/nyhet?element_id=127473970

Har du spørsmål om fiskekonkurransen, ta kontakt med ansvarlig kontaktperson: Sivert Lian Opdahl på telefon: 92491520

Fangst første uke i Stjørdalselva i 2011

Det har vært en litt treg start på laksefisket i Stjørdalselva i år med 73 laks på land og tre gjenutsatt i løpet av de første sju dagene av sesongen. Til sammenlikning var rapportert fangst (inkl. gjenutsatt) første uke de forrige fem årene følgende:

2006: 95
2007: 86
2008: 175
2009: 204
2010: 90

Historisk sett er det ikke uvanlig at sesongen starter tregt, men sammenliknet med fangst i første uke av sesongen over årene 2001-2010 så er årets fangst likevel om lag 25 % lavere enn gjennomsnittet.

Med tanke på laksens generelt pressede bestandssiutasjon i landet for øvrig og at det heller ikke har vært noen kanonåpning i de øvrige Trøndelags-elvene så er vel dette om lag som forventet. Nå har det imidlertid vært mye storlaks de siste årene og årets trege start kan bety at det kanskje blir et mellom- og smålaksår i år isteden. Det kan fort snu. Ett er likevel sikkert: laksefiskere må ha trua, og man må som kjent ha snøret uti for å få fisk. Skitt fiske!

Vårmøte SJFF

SJFF arrangerer sitt tradisjonsrike vårmøte 18. mai klokken 1900 på klubbhuset. Møt opp!

Velkommen til vårmøte i SJFF!

Nå har vi en spennende tid foran oss med fiske, skyting, hundetrening og etterhvert jakt. Styre og utvalg i SJFF har travle dager og det er masse spennende som skjer for tiden. Da passer det ekstra godt å invitere til årets vårmøte. Leder i SJFF, Ketil Skogan, er dessverre på tjenestereise den uken, men lederne i henholdsvis fiske-, kvinne- og hundeutvalget vil bidra med nyttig og spennende informasjon om hva sommeren vil bringe. I tillegg har vi vært så heldige å få besøk av Eva Bonstad Thorstad fra Norsk Institutt for Naturforsking som vil orientere om fang og slipp – erfaringer og effekter ved dette. Ungdomsgruppa selger selvsagt lodd så det er bare å ta med sjekkheftet. Et detaljert program er som følger:

1900 – 1910 Åpningsord inkl. info om status i SJFF v/ Morten Welde
1910 – 1945 Fiskesesongen 2011: vald og fiskeregler v/ Per Ivar Morken
1945 – 2015 Fang og slipp i laksefiske, erfaringer og effekter v/ Eva Thorstad, NINA
2015 – 2030 Pause m/ loddsalg
2030 – 2045 Sommerens aktiviteter i kvinneutvalget v/ Laila Pedersen
2045 – 2100 Sommerens aktiviteter i hundeutvalget v/ Frode Næss
2100 – 2115 Loddtrekning v/ Ungdomsgruppa
2115 – 2120 Avslutning og oppsummering v/Morten Welde

Det blir også trekning av gratis fiskekort i Stjørdalselva.

Medlemmenes oppmøte på våre årlige fellesmøter betyr mye for de som bruker store deler av sin fritid på SJFF-arbeid så møt opp, og ta gjerne med en kompis/venninde!

Årsmøte i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening inviterer til årsmøte 2. mars klokken 1900. Sted: Klubbhuset, bak Aasen og Five.

Agenda finnes på www.sjff.no

Det siste året har foreningen opplevd et oppsving i medlemsaktivitet, noe som har gjenspeilet seg i godt oppmøte på årsmøte, vår/høstmøte, tirsdagstreff og temakvelder. Det skjer mye spennende i SJFF for tiden. Kom på årsmøtet og hør om det!

Det blir loddsalg til inntekt for ungdomsgruppa. Ta med kontanter. Fine premier!

Vel møtt!

Hilsen styret.

Imitasjonsbinding og foredrag om ørretfiske.

Tirsdag 22. februar kl 1800 til 2000 er det demo i imitasjonsbinding og prat om ørret- og harrfiske på Klubbhuset til SJFF på Aasen&Five-tomta.

Det er Bjørnar Skjevdal og Bjørn Tore Hoel som besøker Klubbhuset. Begge er tilknyttet teamet til Guideline. Det er helt sikkert mange tips å hente hos de erfarne ørret- og harrfiskerne.

Velkommen til Klubbhuset til SJFF i Løkkevegen.
Gratis inngang. Salg av kaffe og vafler.

Storfiskkongen Cato Bekkevold til Stjørdal!

Onsdag 9. februar kl 1830 byr Stjørdal Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med Sakshaug Sport på en godbit til alle fiskeinteresserte. Da kommer en av landets mest kjente sportsfiskere, storfiskkongen Cato Bekkevold, på besøk.

Cato har et uttall fiskehistorier fra alt mulig fiske på repertoaret og kombinert med et friskt språk og massevis av flotte bilder burde dette borge for en underholdende kveld. Som trommis i black metal bandet Enslaved har han god tid til fiske mellom turneene og for to år siden tok han steget fullt ut og flyttet til Tydal for å få mer tid til sin hobby.

På foredraget den vil Cato fortelle om sine mange fisketurer rundt omkring i verden, enten det dreier seg om havfiske i det Indiske hav, ørretfiske i Nea eller laksefiske i Gaula.

Foredraget er gratis, men Cato har med DVD’er for salg og det selges kaffe/vafler så ta med kontanter.

Litt fra Christers fiskesommer

!!

Tenkte jeg måtte gjøre litt PR for Christers film på Youtube

Kvinnegruppe i SJFF

Vi er nå i oppstarten av å opprette en kvinnegruppe/kvinneutvalg i SJFF. Er du kvinne og liker friluftsliv, slik som jakt og fiske, eller ønsker du å dele jakt/fiske opplevelser sammen med andre kvinner så ikke nøl med å ta kontakt. Eller tips noen du kjenner som du tror kan være interesert..
Laila Pedersen er kontaktperson for denne gruppen.
Se vedlegg for kontaktinformasjon og mere info.

Konkurranse!

Stjørdalsvassdragets elveeierlag, Stjørdal Jeger- og Fiskeforening og Stjørdalselvas Laksebørs inviterer alle laksefiskeinteresserte til konkurranse. Klokka 24.00 1. juni braker det løs med nok en fiskesesong i Stjørdalselva. Drømmer og forhåpninger vil bli knust og oppfylt i løpet av sesongen, og vi ønsker å finne ut hvor store drømmene er angående det første døgnet.

Årets første konkurranse lyder da som følger:
Hvor stor (kilo) tror du den største laksen som blir tatt det første døgnet med laksefiske i Stjørdalsvassdraget er?

1. premie: Gavekort fra Sakshaug Sport på 500,-
2. premie: Et døgnkort fra Stjørdal Jeger- og Fiskeforening
Blant alle som deltar blir det trukket to stk. t-skjorter fra Stjørdal Jeger- og Fiskeforening.

Hvordan delta?
Meld deg inn i Laksesonen og lever ditt bidrag som kommentar under konkuranseposten.
Send e-post til Laksebørsen.
Lever svar på Laksebørsen på Midtkil Camping

Retningslinjer for konkurransen:

- Hver person kan kun sende inn ET bidrag.
- Siste anledning til å sende inn bidrag til konkurransen er 31. mai 2010 klokka 23.59
- Hvis ingen har tippet riktig så er det den personen som har det nærmeste forslaget som vinner.
- Bidraget som sendes inn til denne konkurranse skal inneholde følgende. På Laksesonen: kun svaret i kilo skrives. I svar på e-post og på Laksebørsen: svar i kilo, fullt navn, adresse, mobilnummer og e-post.
- Ved likhet vil det bli foretatt trekning om førstepremie.
- Avlesning av sluttresultat er 2. juni 2010 klokken 12.00. Fisk som blir innrapportert etter dette tidspunktet er ikke med i konkurranseresultatet.
- Vinnere blir annonsert rett etter at resultatet er klart.

Denne konkurransen er et samarbeid mellom Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Stjørdal Jeger- og Fiskeforening og Stjørdalsvassdragets Laksebørs.

Årsmøtet i SJFF

Æresmedlemmer i SJFF

Mandag 9.mars ble årsmøtet i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening avviklet i klubbhuset på Aasen & Five-tomta. Møtet ble åpnet av lederen Jarle Gulbrandsen og ledet av Ketil Nordberg.

De enkelte utvalgslederne fortalte om aktivitetene i året vi har lagt bak oss og hvilke planer de hadde for dette året. Videre ble regnskap og budsjett gått gjennom.

Til slutt ble Ketil Nordberg og John Sakshaug bedt om å komme frem. De ble begge valgt til æresmedlemmer og gitt nål og diplom fra Norges Jeger- og Fiskerforening.

  • laksefiske 2005 — Pål Brattås fra Hegra to laks på 17,5 kilo i Trøiteshølen 2. juni 05. Personlig rekord. En fet og blank hannlaks.
  • Fisk tatt på Einang 2001, Foto Th. Foss — Stjørdalselva
  • storfisker — Svein Røsæg fra Hommelvik. Tok storlaks på 16,05 kilo ved Kjellbergnes i Stjørdalselva i 2000.
  • Laksefisker på Lerfald, 2001 — Stjørdalselva
  • Sona vår — Et par kanadagjess på elva Sona med Skarvan i bakgrunnen.
  • W og Røed — Fiskere i Stjørdalselva 2007
  • Morken med laks over elleve kilo — Per Ivar Morken laks på Bjørset. Juni 2006 Foto Line Finnøy Bakken
  • elva — Stjørdalselva
  • FOKUSERT I — Arnstein Friberg tester stangnyhet 2007
  • Forra — Forra, høstbilde fra Tyld-området

Laksen frister damene

laks illu 1889159m

Kvinner mellom 20 og 40 år har sans for fete fisker. Og særlig laksen har draget på damene.

Eksportutvalget for fisk (EFF) har sjekket hva kvinner vil ha når de skal spise fisk. Og svaret er laks. I en spørreundersøkelse TNS Gallup gjennomførte i februar, sier 35 prosent av kvinnene mellom 20 og 40 at laks er favorittfisken. Og tar vi med ørret, har over halvparten av kvinnene en rosa favorittfisk.

Les mer: Hvordan kan laksen ha draget på damene?