Viser arkivet for stikkord billedholmene

Vardebrenning mot monsterhavn

Planene om etablering av en gigantisk gods- og havneterminal på Hellstranda, rett i utløpet av Stjørdalselva, sjokkerte Stjørdals befolkning. Jernbaneverkets planer har møtt massiv motstand i befolkningen. Onsdag 30. mars klokken 1930 markeres denne motstanden med vardebrenning og appeller på Hellstranda.

Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet, Arne Byrkjeflot fra Trondheim LO, Alf Kaspersen, leder i Lånke Arbeiderlag og LO Stjørdal og Meråker, og Tommy Reinås, leder i ”Folkeaksjonen Vern Hellstranda”, vil holde appeller på Hellstranda.

Budskapet fra appellantene er klart: Tiden for massivt naturødeleggende industriprosjekt er for lengst over. I dag verdsetter folk bynære friluftsområder i økende grad og å legge Hellstranda og nesten hele det tradisjonsrike tettstedet Hell under betongen vil være et gufs fra fortiden. I tillegg er Stjørdalselva nasjonalt laksevassdrag og en omfattende industriutbygging rett i elveosen vil være akkurat det den pressede laksen ikke behøver. Trondheim havn ønsker å legge ned sin virksomhet og flytte utenbys for å få plass til luksusleiligheter og dyre restauranter på Brattøra. – Oppretthold heller ærlige industriarbeidsplasser i Trondheim, sier leder i Trondheim LO, Arne Byrkjeflot.

Jernbaneverket har lansert til sammen seks alternative plasseringer for logistikknutepunkt i trondheimsregionen. Flere av disse har møtt sterk lokal motstand. Leder i ”Malviks Beste – Nei til godsterminal”, Oddbjørn Sæther, sier dette om de alternative lokaliseringene Muruvik og Midtsand: – Folk i Malvik vil heller ikke ha noen monsterhavn. Det er ingen kapasitetsproblemer ved havna i Trondheim, så la den ligge der den er. Og ny godsterminal for jernbane trenger absolutt ikke ligge ved sjøen.

Vardebrenning er et årtusengammelt signal om fare. Våre friluftsområder er truet! Denne marskvelden tennes varder på Hellstranda, Billedholmene, Flatholman og på Midtsand: Et tydelig signal til Jernbaneverket om å skrinlegge sine høyst uønskede planer. Møt opp på Hellstranda 30. mars klokken 1930 og marker din motstand.